Jobbe hos Våpensmia? Klikk her

Kontakt oss her
Fyll inn feltene under og klikk
send for å gi oss en tilbakemelding
*

Produksjon og utstyr

Våpensmia er en, AQAP 2110 ED D sertifisert, finmekanisk produksjonsbedrift med en CNC basert maskinpark. Vi utvikler, produserer og selger våpenteknisk utstyr, servicetjenester og optiske siktemidler innenfor forsvars- og sikkerhetssektoren og er en underleverandør til industrien. Vi er også en totalleverandør av alt utstyr innenfor jakt og det sivile skyttermiljøet på nett og i butikk. Herunder salg av ulike egenproduserte produkter, og børsemakertjenester. Våpensmia har også agenturet på spon/slamsuger og kjølevæskerenser fra HC Feng.

shutterstock_1671289870.jpg
Våpensmia kjøleveskeutstyr 
Våpensmia har agenturet på spon/slamsuger og kjølevæskerenser fra HC Feng.Ved visse typer bearbeiding blir spon i kjølevæsketanken et problem. Mengden med kjølevæske fortrenges av spon og slam, og det blir i tillegg en raskere degradering av kjølevæsken, noe som igjen reduserer levetiden på skjærende verktøy. For å fjerne denne sponen eller slammet som oppstår, må produksjonen gjerne stoppes, og maskinen rengjøres. Med FOODIE kan du fjerne dette uten å måtte stoppe produksjonen. Legg sugeslangen ned i området med spon/slam som skal fjernes og returslangen på samme sted eller annet passende. Væske og slam suges inn i Foodie og blir liggende i en filterkontainer. Den sponfrie kjøle væsken pumpes så tilbake til maskinen gjennom et returrør. Filterkontaineren tømmes og rengjøres ved behov, og settes deretter tilbake i drift. Vi har brukt Foodie i lang tid med godt resultat. Vi leverer også en egen kjølevæskerenser fra HC Feng som forlenger levetiden på kjølevæsken. Disse to produktene sammen vil gi dere en effektiv produksjon og reduserte kostnader.
 
 

Foodie

機台照Foodie-AI20200714.jpg

Foodie funksjoner:

 • Fjern spon og slam fra kjølevæske-/olje tank uten stopp av maskinen.
 • Null forbruksvarer.
 • Filtrering og retur skjer samtidig.
 • Trykkluftdrevet, ingen elektrisk støpsel er nødvendig.
 • Lett og mobil.
 • 100% synlig filtreringsprosess med et gjennomsiktig filterlokk.

Foodie brosjyre

 
 

Best 1

機台照BEST-1-AI.jpg

Best 1 funksjoner:

 • Ozon-behandling av kjølevæsken som dreper bakterier og dermed minimerer lukt.
 • Separerer oljen fra kjølevæsken, og returnerer kjølevæsken tilbake til maskinen.
 • Øker levetid på verktøy.
 • Øker produktiv tid på maskinen.
 • Maskinen driftes av strøm, men har et lavt energiforbruk (1Kw pr døgn).
 • Gjennomstrømning på 10-30 liter pr minutt

Best 1 brosjyre

 
 
Våpensmia produksjon 
Våpensmia produserer egne produkter for skyttersport og forsvarsrelaterte produkter i inn- og utland. Vi har gjennom flere år samarbeidet med Nammo Raufoss AS, både i utvikling av deres produkter, samt rene deleleveranser. I tillegg samarbeider vi med lokale aktører på prosjekter som trenger kompetanse på flere fagfelt, og leverer maskinering av forskjellig produkter til forskjellige bedrifter. Vi leverer i små og store kvantum. Største enkelt ordre til nå har vært på 720.000 stk. Våre dreiebenker har stangmagasin, fresene har paletter. Vi har anlegg for zink-fosfatering og brunering (blånering). Vi er brukere av Solid Works konstruksjonsprogram, Solid Works PDM og GIBBS CAM. Vi er kreative og tar utfordringer med stor entusiasme. Spør oss om dine maskineringsbehov, enkle eller krevende
 

Dreibenker

shutterstock_1439056847.jpg

CMZ TTL

CMZ TTS

Mori Seiki SL154SY

Mori Seiki ZT1500

 

 

Fresemaskiner

shutterstock_2182847891 (1).jpg

Hermle C 22, 5 akser

Mori Seiki NV 4000

Brother TC 215

Brother TC 218