Våpensmia er en finmekanisk produksjonsbedrift med en CNC basert maskinpark. Bedriftens forretningside er todelt. Vi utvikler, produserer og selger våpenteknisk utstyr og optiske siktemidler innenfor sikkerhetssektoren og til sivil industri. Vi er også en totalleverandør av alt utstyr innenfor jakt og det sivile skyttermiljøet. Herunder salg av ulike egenproduserte produkter, og børsemakertjenester.

DEFENCE AND LAW ENFORCEMENT
JAKT OG SPORTSSKYTING / NETTBUTIKK