FORRETNINGSIDE

Våpensmia er en, AQAP 2110 ED D Versjon 1 sertifisert, finmekanisk produksjonsbedrift med en CNC basert maskinpark. Vi utvikler, produserer og selger våpenteknisk utstyr, servicetjenester og optiske siktemidler innenfor forsvars- og sikkerhetssektoren og er en underleverandør til industrien.

Vi er også en totalleverandør av alt utstyr innenfor jakt og det sivile skyttermiljøet på nett og i butikk. Herunder salg av ulike egenproduserte produkter, og børsemakertjenester.

MISJON

Vi skal utvikle, produsere og levere høyest mulig kvalitet samt yte best tilgjengelig service.  

VÅPENSMIAS HISTORIE

Våpensmia ble etablert 20 oktober i 1976 av Svein Furuseth og Ole Jørgen Klaseie. Våpensmia AS har i dag 21 ansatte i sine lokaler på Dokka, som ligger i nord-enden av Randsfjorden, ca 140km nordvest for Oslo.
Våpensmias virksomhet startet med reparasjoner av konkurransevåpen for skytterlagene i Norge og utviklet etter hvert en del egne produkter til skytterne. Våpensmia produserte allerede i 1977 og frem til 1981 et eget skiskyttergevær i kal. 22LR basert på mekanisme fra Carl Walther Gmbh. Videre startet Våpensmia med skjefteproduksjon hvor Krag og Mauserskjefter var hovedproduktene. Våpensmia produserte og leverte i perioden 1985 til 1998 Forsvarets skarpskyttervåpen NM 149 og Politiets skarpskyttervåpen VS94P/VS94PL, (VS85 før modifiseringen i 1994). I 2017 lanserte Våpensmia sin egen jakt/jaktfelt våpen. Våpensmia Thunder by Schultz&Larsen.
Våpensmia produserer i dag blant annet piper for sauer 200STR og er en markedsleder innen dette området, videre produseres rifler til de yngste skytterne innen baneskyting og skiskyting og andre produkter som eksempelvis lyddempere og rekylbremser. Vi innehar flere agenturer, som skytebekledning fra den ledende produsenten i verden Kurt Thune, pusseutstyr fra PaulClean og optikk fra Rudolph Optics. Våpensmia har gjennom disse årene utviklet seg til å bli en produsent og leverandør av forsvarsmateriell og komponenter til dette markedet. Vi viser til våre nettsider under Defence.