Våpensmia sniper VS 149S og VS 94S

Våpensmia sniper VS 149S og VS 94S

Våpensmia produserte og leverte i perioden 1985 til 1998 Forsvarets skarpskyttervåpen NM 149 og Politiets skarpskyttervåpen VS94P/VS94PL, (VS85 før modifiseringen i 1994). Som et resultat av gjentatte henvendelser har vi nå laget sivile versjoner av disse to Sniperne, med picatinny skinne 20 MOA, lett aluminium/titan tennstempel og rekyldemperen som ble produsert til de siste VS94P. Flere av delene er fra den opprinnelige våpenproduksjonen. 

09.04.2017 11.33